In het verleden hebben we diverse voorstellen gedaan op al deze thema’s en vaak werden die verworpen door het CDA, GBO en andere meer conservatieve partijen. Tot onze verbazing en onze vreugde zagen we bij de behandeling van deze begroting een grote verandering!

Tijdens de kadernota een half jaar geleden was de gehele coalitie nog tegen het extra investeren in de fietsagenda en duurzaamheid. Onze voorstellen werden bestempeld als overbodig en onnodig. Hoe anders was dat nu. Er lag een voorstel om te investeren in de fietsagenda uit de koker van het CDA. Helaas kozen ze ervoor om daarin niet samen te werken met GroenLinks, maar desondanks zien we deze draai van het CDA als goed nieuws. Eindelijk is het besef er dat fietsverbindingen belangrijk zijn voor onze inwoners!

Zoals ik tijdens de begroting al zei:

“Het duurde een jaar voordat het CDA ons voorstel over het zwembad in Zetten op waarde schatte. Bij de fietsagenda duurde dit nog maar een paar maanden. Goed nieuws voor alle fietsers in Overbetuwe.”

We hopen dat het niet slechts verkiezingsretoriek is en onze collega’s ook na maart 2022 samen met ons aan de slag willen voor een groener en socialer Overbetuwe. Wij zullen zaadjes blijven planten en blijven deze verzorgen tot ook de andere partijen klaar zijn voor onze ideeën. De snelste methode om verandering te realiseren? Stem 16 maart GroenLinks dan hoeven we niet te wachten tot andere partijen ook in beweging komen!

“ “Het duurde een jaar voordat het CDA ons voorstel over het zwembad in Zetten op waarde schatte. Bij de fietsagenda duurde dit nog maar een paar maanden. Goed nieuws voor alle fietsers in Overbetuwe.” ”