munten
munten

Raadsvergadering coalitieprogramma en Kadernota

Op dinsdag 3 juli vergaderde de gemeenteraad over het coalitieprogramma en de Kadernota. Over het coalitieprogramma hebben wij al eerder geschreven dat GroenLinks er blij mee is. Er staan verschillende punten in die wij ook belangrijk vinden. Bijvoorbeeld meer betaalbare woningen, in elk dorp 1 plek waar je terecht kunt voor hulp, aandacht voor duurzaamheid en een vrij liggend fietspad langs de Linge.

De Kadernota bepaalt de koers van de begroting voor het komend jaar en is daarom een belangrijk document. Met amendementen en moties kunnen politieke partijen deze koers nog bijsturen. Dit was dus het uitgelezen moment voor GroenLinks om belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen en steun te krijgen voor uitvoering ervan.

Wij dienden de volgende 4 moties in:

  • Motie Investering Fietspaden 2.0

  • Motie Kaders Ruimtelijke plannen

  • Motie Fietspad langs de Linge

  • Motie Jeugdzorg kernteams

Al onze moties zijn aangenomen! Dit betekent dat het college aan de slag moet met de uitvoering ervan. Het realiseren van de idealen van GroenLinks komt hiermee weer een stapje dichterbij.

Het was een lange avond, maar ook succesvol. Niet alleen vanwege onze eigen moties, maar ook vanwege moties van andere partijen. Duurzaamheid, zorg, afval, cultuur, sport, ouderen: allemaal belangrijke onderwerpen waarover moties zijn aangenomen. Heeft u de tijd, leest u ze dan door via ibabs

Onze 4 raadsleden kijken terug op een lange, maar zeer succesvolle avond. Voor Carla, Rik en Hanneke was het de eerste keer dat ze een Kadernota behandelden. Onder de bezielende leiding van Hanno en met ondersteuning van de burgerleden en de rest van de steunfractie is alles goed verlopen. Dit team werkt samen aan verandering!