Onze samenleving bestaat uit ontzettend veel verschillende mensen, allemaal met een andere achtergrond en levenservaring. Het is belangrijk dat deze diversiteit actief gekoesterd wordt en dat mensen die buiten ouderwetse normen vallen zich ook geaccepteerd voelen. Zo ook in onze gemeente.

Toen D66 Overbetuwe met een voorstel kwam om de diversiteit van de LHBTI+ gemeenschap te belichten en de inclusie daarvan te bevorderen, waren wij als GroenLinks Overbetuwe natuurlijk erg enthousiast. Het is niet genoeg om iedereen in stilte te tolereren om hoe die is. Nee, het is de taak van overheden om actief uit te dragen dat elke inwoner er toe doet en mag zijn wie die is. Door voorlichting op scholen en social media te verspreiden kan er veel worden gedaan om het verbale en soms zelfs fysieke geweld dat LHBTI+ mensen ervaren een halt toe te roepen.

Gelukkig werd het zogenaamde 'regenboogamendement' aangenomen door de raad. Hierdoor wordt een bedrag vrijgemaakt om onderzoek te doen welk beleid onze gemeente kan voeren om de inclusie van de LHBTI+ gemeenschap in onze gemeente te verbeteren. Een mooi eerste stapje van een lange weg!