Een serieus gesprek tussen twee mannen

Terug naar de bedoeling

Begin 2016 schreef ik een stukje in de nieuwsbrief van GroenLinks Overbetuwe over zuster van den Hurk. Een wijkverpleegkundige die vroeger werkte in het dorp van mijn jeugd. De reacties die ik daarop kreeg waren vooral gericht op mijn vermeende verlangen naar vroeger. Verlangen naar vroeger was echter niet wat ik beoogde met dit stukje.

De ontwikkelingen in de zorg zijn niet terug te draaien. Onwenselijk ook, als we dat zouden willen. Ik noemde zuster van den Hurk als een symbool van een allround professional, die nog de ruimte had om haar professie goed uit te oefenen. En dat is waar ik als (jeugdzorg) professional wel naar verlang. Zuster van den Hurk bepaalde wat nodig was aan de hand van de hulpvragen waarvoor men bij haar aanklopte. Dit in tegenstelling tot het huidige zorgsysteem, waar vanuit ivoren torentjes beleidsmakers bedenken wat er nodig is. En waar professionals, gedwongen in een keurslijf van bureaucratie en protocollen, in de uitvoering ervan vaak meer ontevredenheid creƫren dan dat ze er mensen mee helpen.

Ik verwijs hiervoor naar het boek Verdraaide organisaties van Wouter Hart. Een prachtig boek waarin hij beschrijft hoe je bureaucratie weer terug kunt dringen en professionals kunt versterken.

Tijd voor verandering! Ook in onze gemeente! Ik hoop hier een bijdrage aan te kunnen leveren.