De rechter heeft geoordeeld dat er voorlopig niet gestart mag worden met de plaatsing van de blaashal. De vergunningprocedure was onzorgvuldig. Afgelopen raadsvergadering lag er al een motie van D66, PvdA en BOB om het college op te dragen een andere locatie te zoeken. Deze motie werd na een debat aangehouden in afwachting van de rechterlijke uitspraak. Deze uitspraak ligt er nu maar hoe verder?

Voor GroenLinks is het een duivels dilemma. We juichen toe dat er vanuit verenigingen en onderwijs een initiatief tot stand is gekomen voor deze hal. Er is een groot tekort aan binnensport accommodaties; dat is het werkelijke probleem. Een hal zoals nu in de plannen staat is wat GroenLinks betreft per definitie onwenselijk maar in de winter moeten kinderen voldoende kunnen sporten en bewegen dus we moeten iets. Al deze winter is er een noodoplossing nodig anders vervallen gymlessen en dergelijke. We zullen het college dan ook oproepen om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

Ons idee: kom voor deze winter met een tijdelijke noodvoorziening en gebruik het jaar tot aan de winter van 2022 om te komen tot een pakket aan maatregelen voor een structurele oplossing. Bouw voldoende accommodaties en zoek tot die tijd naar een geschikte locatie voor een tijdelijke voorziening. We hadden al in de afgelopen raadsvergadering hiertoe een voorstel willen doen maar hebben ervoor gekozen om de juridische procedure af te wachten. Ook voor ons als raad geldt zorgvuldigheid voor snelheid. Gezien het raadsbreed gedeelde belang van bewegingsonderwijs en sport gaan wij ervan uit dat we de handen in een slaan en samen gaan werken aan een oplossing.