Als wethouder financiën ben ik eindverantwoordelijk voor de begroting. Hét document waarin we de koers uitzetten voor het komende jaar. De basis hiervoor is gelegd in een uitvoeringsprogramma. Een meerjarig plan waarin het college heeft vastgelegd welke ambities, doelen en resultaten het de komende periode wil behalen. Dit college zet in op klimaat, duurzame mobiliteit, armoede en een passende woning voor iedereen. Als ik kijk naar mijn eigen portefeuilles zetten we in op plannen om bestaande bouw van het gas te halen, vergroening van de buitenruimte te realiseren én opwek van duurzame energie te stimuleren. Ik stond dan ook vol trots achter het spreekgestoelte om de vragen vanuit de raad te beantwoorden.

Plannen kunnen uiteraard altijd beter. Ik was dan ook blij met een aantal moties en amendementen uit de raad. Het voorstel van de ChristenUnie om aan te sluiten bij project Steenbreek, het voorstel van GroenLinks om werk te maken van dierenwelzijn en het voorstel van BOB om aan de slag te gaan met een concrete aanpak voor klimaatadaptatie maken de begroting nog beter. Na een lange avond debatteren, schorsen, plannen aanpassen en stemmen was het dan zover. De begroting werd vastgesteld. Nu aan de slag met alle mooie plannen! Ik heb er zin in en kijk uit naar de presentatie van de eerste concrete resultaten.