Vrijdag 5 juni kwam het bestuur van GroenLinks Boven-Betuwe sinds het uitbreken van het Corona virus weer bijeen en wel fysiek. Normaal gesproken zitten we elke eerste vrijdag van de maand ’s avonds in De Wieken in Elst, maar nu was dat bij de voorzitter thuis.

Zij heeft een apart gebouw voor haar bed and breakfast, welke ze mooi had ingericht met tafeltjes zodat we op gepaste afstand konden vergaderen. Het fysiek vergaderen was na vaak online vergaderen met GroenLinks Overbetuwe toch wel een verademing. Elkaar na zo’n lange tijd weer zien was ook weer fijn.

Het bestuur bestaat na een lange tijd weer uit 4 personen. Een voorzitter, Karin Verlaan, en 3 aspirant bestuursleden, waaronder ik zelf (penningmeester), Dirk Goldschmeding (secretaris) en Krit Goossens (algemeen bestuurslid). Ook Kos van der Torren voegde zich bij ons gezelschap, zodat het bestuur op dat moment uit 5 mensen bestond.

In samenwerking met actieve leden organiseert het bestuur thema-avonden en activiteiten voor alle GroenLinks-leden en geïnteresseerden. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de financiën en het organiseren van de jaarlijkse ledenbijeenkomst (ALV), waar leden stemmen en discussiëren over belangrijke onderwerpen binnen GroenLinks en de Gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Neder-Betuwe die alle drie Boven-Betuwe vormen.

Eén van de taken die wij als bestuur op ons genomen hebben, is om de leden van Neder-Betuwe wat meer bij Boven-Betuwe te betrekken. Jammer genoeg is dit door de corona crisis op de lange baan geschoven. Daarnaast zijn wij nog steeds bezig om de Algemene Leden Vergadering (ALV) te organiseren. Dit willen wij graag fysiek doen, want je moet ook kunnen stemmen. Dit is een hoofdbreker, want in deze tijd is een ruimte vinden met voldoende plaats voor alle leden niet zo gemakkelijk. Financieel moet het dan ook nog behapbaar zijn. Daarnaast willen wij het extra programma na het officiële gedeelte ook door laten gaan. Hoe we dat gaan doen is nog de vraag. We hopen dat de ALV ergens in september of oktober plaats kan vinden.

Natuurlijk bespreken we tijdens onze maandelijkse vergadering ook wat er zich allemaal in de drie gemeenten op politiek niveau afspeelt en hoe de stand van zaken is m.b.t. het leden aantal, hoeveel zijn er bijgekomen en zijn er weg gegaan. Het positieve nieuws is dat GroenLinks hier nog steeds groeiende is.