In dit eerste overleg is samen met Nelis van Binsbergen geëvalueerd op basis van de openbare vergadering van vrijdagavond waarin de uitkomsten werden gepresenteerd door de procesbegeleider en de informateur. 

De coalitievormende partijen hebben het vertrouwen uitgesproken om te komen tot een coalitieprogramma op hoofdlijnen en hebben afspraken gemaakt voor de invulling van de volgende afstemmingsoverleggen. 

Nu duidelijk is welke partijen met elkaar een nieuwe coalitie willen vormen, moeten deze nog met elkaar in gesprek zodat een coalitieprogramma op hoofdlijnen kan worden geschreven. In de komende twee weken wordt het coalitieprogramma voorgelegd aan de coalitiefracties en zal het programma worden besproken in een politieke avond met de gehele raad. Nu deze fase van het proces is aangebroken is de rol van formateur in handen van Dimitri Horsthuis - Tangelder. Hij zal de communicatie verzorgen van dit proces.