Wat wij al vermoedden blijkt ook uit deze evaluatie: in Overbetuwe wordt snel overgegaan op kap, sneller dan ons lief is. Het college stelt naar aanleiding van deze evaluatie voor om de geldende kaders voor gemeentelijke niet monumentale bomen aan te scherpen en de communicatie over het kapbeleid op de website te verbeteren. Dit zijn stappen in de goede richting, maar voor GroenLinks is het nog niet voldoende. We blijven aandacht houden voor dit onderwerp en zullen jullie op de hoogte houden van onze vorderingen.