GroenLinks en PvdA stellen raadsvragen over prioritering van woningbouw

GroenLinks Overbetuwe stelde tijdens de raadsvergadering van 9 juni 2020 samen met de PvdA raadsvragen aan de wethouder van Volkshuisvesting over de woningbouwprioritering 2020. In tegenstelling tot gemaakte afspraken komen er namelijk weer te weinig sociale huurwoningen.

De gemeente heeft dit voorjaar prioritaire status toegekend aan twee projecten, namelijk de Beethovenstraat in Elst en het NIOO-terrein in Heteren. In Elst moeten 12 huurwoningen in het segment ‘middenhuur’ komen en op het NIOO-terrein in Heteren staan 18 dure koopwoningen en 8 tiny houses gepland. Dit is tegen de afspraken met de gemeenteraad. Eind 2018 wist GroenLinks namelijk de handen op elkaar te krijgen voor een motie die verplicht dat 30% van alle woningen in nieuwbouwprojecten, die in één jaar mogen starten, sociale huurwoningen moeten zijn.

Vooral bij het NIOO-terrein heeft GroenLinks grote vraagtekens, omdat daar mooie plannen lagen voor het ontwikkelen van een ecodorp door de Cooperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG). Deze organisatie wees er tijdens de inspraak op dat er goed contact was tussen toekomstige bewoners van het ecodorp en de bewoners van Heteren. Zij werden verrast door het prioriteringsbesluit doordat zij dachten dat zij nog in gesprek waren met de gemeente.

Met het prioriteringsbesluit heeft de gemeente nu een grove streep door het ecodorp gezet. In plaats van een mooi ecologisch bewonersinitiatief met sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen mag nu een projectontwikkelaar uit Amsterdam een villawijk aan de rand van Heteren bouwen waar niemand uit de gemeente op zit te wachten. Met als doekje voor het bloeden nog 8 tiny houses.

In de beantwoording strooide de wethouder met niet te controleren cijfers dat hij zo goed op koers zou liggen met de sociale woningbouw. Uit de inspraak van de Huurdersvereniging Overbetuwe en cijfers van de gemeente blijkt dit echter niet het geval. Het aantal goedkope huur- en koopwoningen blijft sterk achter bij de vraag en er is een enorm overschot aan dure koopwoningen.mGroenLinks gaat dan ook de komende weken bekijken of zij het college van B&W op andere gedachten kan brengen.

Voor meer informatie zie ook de diverse artikelen in de Gelderlander hierover, onder andere dit artikel over het ecodorp, dit interview met de voorzitter van de huurdersvereniging Overbetuwe en tenslotte dit artikel over de weerstand tegen de bouwplannen.