Sinds mei 2018 heeft Groenlinks Overbetuwe een permanent campagneteam, hieronder leggen wij uit waarom het team er is, wat die doet en wie er deel van uitmaken.

 

Waarom een apart team?

De totale groep van actieve leden is zo groot geworden dat het praktisch is om naast de steunfractie een andere vaste groep te hebben die zich bezig houdt met de verkiezingscampagnes, organiseren van activiteiten en het welkom heten van nieuwe leden. Op deze manier wordt de vergadering van de steunfractie minder vol en kan iedereen die geen interesse heeft in het politieke handwerk ook een leuke/nuttige taak vinden.

We hebben gekozen voor een ‘harde kern’ van 5 vaste leden die de beslissingen neemt. Zo houden we de lijntjes kort en kunnen we efficiënt vergaderen (op eenzelfde manier als dat de fractie los vergadert van de steunfractie). Om hen heen is een grotere groep die ideeën aandraagt, helpt bij praktische uitvoering, specifieke taken op zich neemt etc. We zijn nadrukkelijk geen gesloten clubje, input van alle leden is welkom en nodig.

 

De vaste leden zijn:

Deze vijf zijn gekozen op basis van hun rol in de vorige campagne; Hanneke en Rik waren samen campagneleider, Dennis is onze webmaster, Mickel en Brigitta beheren de social media. Als later blijkt dat andere leden beter passen, of dat de huidige leden teveel taken hebben, kan er altijd gewisseld worden. We willen de groep vaste leden uit praktisch oogpunt wel klein houden.

 

Wat we doen:

  • Organiseren verkiezingscampagnes

  • Organiseren ledenactiviteiten (nu gepland voor alleen leden/introducées), in de even maanden

  • Organiseren GLOB op Tournee (ook uitnodigen wijkplatforms, dorpsraden etc), in de oneven maanden

  • Organiseren heidagen met steunfractie

  • Organiseren activiteiten die zorgen dat we als GroenLinks goed zichtbaar/bereikbaar zijn, zoals huis-aan-huizen op locaties waar de gemeente nieuwe plannen heeft, inspringen op bijzondere dagen die voor ons relevant zijn (zoals earth day, NL Doet), MeedenkMiddag, etc

  • Bijhouden website

  • Bijhouden Facebook

  • Inzetten apptivist

  • Maken maandelijkse nieuwsbrief

  • Bellen nieuwe leden

Heb je zin je hierbij aan te sluiten of heb je interessante suggesties? Klik hier.