• November 2022 | Eerste begroting van GroenLinks wethouder met ruime meerderheid aangenomen

Onder leiding van onze eigen wethouder financiën Rik van den Dam zet het college in de begroting in op klimaat, duurzame mobiliteit, armoede en eenpassende woning voor iedereen. Ook gaan we aan de slag met plannen om bestaande huizen van het gas te halen, vergroening van de buitenruimte én opwek van duurzame energie.

Lees hier meer.

 

 • November 2022 | Meer mensen krijgen energietoeslag na amendement GroenLinks

De energietoeslag van 1300 euro geldt alleen voor mensen die tot 120% van het sociaal minimum verdienen. Thijme Hoffmann diende namens GroenLinks een amendement in om die grens in Overbetuwe op te rekken naar 130% van het sociaal minimum. Dit ambitieuze voorstel kreeg uiteindelijk een dikke meerderheid in de raad!

Lees hier meer.

 

 • November 2022 | Dierenwelzijnsbeleid weer een stap dichterbij

Vorig jaar hebben we in de raad al gesproken over dierenwelzijn, maar heel concreet zijn de acties nog niet geworden. Dit komt mede door een gebrek aan financiële middelen en ambtenaren die het werk kunnen doen. Wij hebben de behandeling van de Begroting 2023 daarom aangegrepen om te zorgen voor geld voor onderzoek. Ons amendement stelde voor €10.000 vrij te maken, de gehele raad heeft met dit voorstel ingestemd.

Lees hier meer.

 

 • November 2022 | Nieuw toewijzingsbeleid woonwagenstandplaatsen

In Overbetuwe zijn te weinig woonwagenstandplaatsen en dat weten we al jaren. Ook is er veel onduidelijkheid over wie een woonwagen toegewezen krijgt als de plekken er wel zijn. Daarom heeft GroenLinks samen met CDA een motie ingediend om het toewijzingsbeleid aan te passen. Deze motie is raadsbreed aangenomen.

Lees hier meer.

 

 • November 2022 | Regenboogbeleid in Overbetuwe

Toen D66 Overbetuwe met een voorstel kwam om de diversiteit van de LHBTI+ gemeenschap te belichten en de inclusie daarvan te bevorderen, waren wij als GroenLinks Overbetuwe natuurlijk erg enthousiast. Na wat overleg en kleine aanpassingen konden wij het amendement van D66 mee indienen. Dit amendement haalde een meerderheid in de gemeenteraad.

Lees hier meer.

 

 • November 2022 | Klimaatadaptatie en Steenbreek

GroenLinks Overbetuwe is blij dat steeds meer partijen nut en noodzaak inzien van beperken van, en omgaan met, ons veranderende klimaat. We hebben daarom de motie van de ChristenUnie om aan te sluiten bij Project Steenbreek mee ingediend, ook hebben we de motie van BOB, PvdA en D66 over klimaatadaptatie van harte ondersteund. Beide moties haalden een meerderheid.

Lees hier meer.

 

 • September 2022 | Crisisnoodopvang voor 120 asielzoekers in Elst

Na het zien van de schrijnende beelden vanuit te Apel stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over de mogelijkheid voor noodopvang van asielzoekers in Overbetuwe. Ook organiseerden we hierover een themabijeenkomst. Snel daarna kwam het college met een voorstel en de gemeenteraad heeft daar unaniem mee ingestemd.

Lees hier meer.

 

 • September 2022 | Parkeerplaats Elst groen ingericht

Naast het gemeentehuis wordt eind dit jaar een loos stukje grond omgevormd naar een openbare parkeerplaats. Op initiatief van onze wethouder wordt de nieuwe parkeerplaats groen ingericht met halfverharding, bomen en struiken. We gaan ons in raad én college inzetten voor meer van zulke parkeerplaatsen, bijvoorbeeld als pleinen toe zijn aan een opknapbeurt.

Lees hier meer.

 

 • Juli 2022 | Bestemmingsplan ‘Elst, de Pas’ vastgesteld

Het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk de Pas in Elst is vastgesteld. Er worden in de Pas ruim 350 nieuwe woningen gerealiseerd, waarvan 30 procent sociale huur en 20 procent sociale koopwoningen. Ook komen er woon-zorgplekken voor dementerende ouderen. Daarnaast is er in deze wijk veel aandacht voor groen en waterberging.

Lees hier meer.

 

 • Juni 2022 | Jongeren beter  betrokken via #mijnstemtelt

In de raadsvergadering van 21 juni is er een motie over jeugdparticipatie aangenomen op initiatief van D66, CU, BOB en, natuurlijk, GroenLinks.

Lees hier meer.

 

 • Mei 2022 | Wethouder doet toezeggingen over Railterminal Gelderland

In de raadsvergadering deed de wethouder de toezeggingen dat de gemeente de politiek-bestuurlijke ruimte gaat opzoeken om geen medewerking te verlenen aan voorbereiden voor de RTG, in lijn met de procedure bij de RvS. Ook zal de gemeente de houding van de raad communiceren bij eventuele toekomstige gerechtelijke procedures.

Lees hier meer.

 

 • April 2022 | Rik van den Dam eerste GroenLinks wethouder in Overbetuwe, Thijme Hoffmann jongste raadslid ooit

Lees hier en hier meer.

 

 • April 2022 | GroenLinks neemt voor het eerst deel aan de coalitie in Overbetuwe, samen met GBO en CDA

Lees hier meer.

 

 • Voor onze successen tijdens de vorige raadsperiode kijk hier.