Nieuws

Motie Evaluatie Bomenbeleid aangenomen!

Plaatje van Hemmen

Tijdens de behandeling van de Kadernota op 2 juli diende GroenLinks een motie in over bomen. GroenLinks vindt dat de gemeente te snel kiest voor kap. Voor GroenLinks zijn alle bomen van waarde, vanwege hun verkoelende werking, CO2-opname, verfraaiing van het landschap en hun belang voor dieren.

Lees verder

GroenLinks brengt raadsleden en scholen samen

Lockers op een school

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 diende GroenLinks een motie om jongeren meer in contact te brengen met de politiek. Hiervoor gaan gemeenteraadsleden op de middelbare scholen voorlichting geven over de politiek.

Lees verder

GroenLinks wil bijstelling plannen voor 2020

GroenLinks Overbetuwe gaat tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 vier moties indienen. In de Kadernota worden de kaders van het financiële beleid voor de komende vier jaar vastgelegd. Een belangrijk moment dus om het beleid van de gemeente Overbetuwe bij te sturen.

Lees verder