Planten
Nieuws

Groene koers van college?

In de Kadernota 2022 werd door het college verteld hoe zij de begroting denken te gaan vormgeven. Zoals wij al vermoedden blijken de inschattingen die het...

12 jul 2021

Lees meer
Kalender
Nieuws

Meer toezicht door de raad

Afgelopen vergadering stond in het teken van de kadernota, het document om vooruit te kijken naar de komende jaren. In de gemeentepolitiek zijn de jaarstukken...

10 jul 2021

Lees meer
kadernota
Nieuws

Onjuiste kaders toch vaststellen; Nee dus!

Zoals altijd stellen we in de zomer de kadernota vast. De kadernota is bedoeld om het college richting mee te geven bij het opstellen van de begroting. Dit jaar...

10 jul 2021

Lees meer
Installatie Jan Harm Roseboom
Nieuws

Raadslid worden; bijna ging het mis

Raadslid word je niet zomaar. Ons nieuwbakken raadslid, Jan Harm Roseboom, doet verslag van zijn wederwaardigheden op weg naar zijn benoeming.

10 jul 2021

Lees meer
GroenLinks op zoek naar ideeën
Nieuws

Wat wil jij veranderen in Overbetuwe?

Er gaat veel goed in Overbetuwe, maar er kan ook veel beter. GroenLinks is op zoek naar ideeën die onze gemeente beter, mooier, socialer of groener maken.

05 jul 2021

Lees meer
woonwijk
Nieuws

Woonwijken Overbetuwe worden kindvriendelijker

Dankzij een voorstel van GroenLinks worden straten in woonwijken voortaan ingericht als kindvriendelijke woonerven.

24 jun 2021

Lees meer
teveel reclame
Nieuws

Geen nieuwe reclamemasten in Overbetuwe

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2021 is een amendement aangenomen op de Reclamenota. Hierdoor is vastgelegd dat er in Overbetuwe geen ruimte is voor...

24 jun 2021

Lees meer
Windmolens
Nieuws

Klimaataanpak: samen kan het wel!

In de raad van 22 juni 2021 waren er twee successen: Een motie in om te werken aan kaders voor windparken en een prachtig initiatief voor een zonnepark (Het...

24 jun 2021

Lees meer
spaarvarken
Nieuws

Doneer voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022!

Terwijl de formatie in Den Haag nog lang niet afgerond lijkt komen de volgende verkiezingen er alweer aan. Op 16 maart 2022 kiezen we een nieuwe gemeenteraad...

24 jun 2021

Lees meer
Afscheid Hanno
Nieuws

Laatste raadsvergadering Hanno Krijgsman

Op 22 juni 2021 nam Hanno Krijgsman afscheid van de gemeenteraad van Overbetuwe. Hij was zeven jaar raadslid, waarvan vier ook fractievoorzitter.

24 jun 2021 Brigitta Nijssen

Lees meer
Luna fragment
Nieuws

Afscheid Hanno Krijgsman – de strip

Een van de toeschouwers die online meekeek met het afscheid van Hanno Krijgsman was zijn dochter Luna (9 jaar). Ze maakte een mooie strip van wat ze zag...

24 jun 2021

Lees meer
natuur
Nieuws

Ondertussen in Overbetuwe…

In ‘Ondertussen in Overbetuwe’ lees je een selectie uit al het Overbetuwse nieuws dat de laatste maand gepubliceerd is. Samengesteld uit verschillende...

24 jun 2021

Lees meer