Nieuws

Richards boekentip van de maand

De onbewoonbare aarde  David Wallace-Wells  (2019)

23.00 €   359 pagina’s waarvan 60 pagina’s noten

Dit boek gaat over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Wat de gevolgen zijn van een beetje temperatuursstijging die op zijn beurt veroorzaakt wordt door de alsmaar toenemende uitstoot van broeikasgassen. De schrijver vertelt ons alles wat we niet willen weten over klimaatverandering.Aan de hand van veel voorbeelden en interviews met wetenschappers weet hij een aantal senario’s te schetsen voor de komende dertig jaar. Hopelijk zullen we daardoor een heldere kijk krijgen op wat ons te wachten staat en zullen we mogelijk ook de juiste handelingen weten te verrichten.

Lees verder

Rijnstate naar Elst: het vervolgproces.

In de afgelopen raadsvergadering is weer een stap gezet richting de vestiging van ziekenhuis Rijnstate in het stationsgebied in Elst. Er is raadsbreed ingestemd met het voorgestelde vervolgproces.

Lees verder

Uitnodiging Themabijeenkomst CO2 en stikstof

Overvliegend vliegtuig

Sinds kort organiseert de steunfractie van GroenLinks Overbetuwe themabijeenkomsten om dieper op een onderwerp in te gaan. Op 31 maart bent u uitgenodigd om mee te praten over CO2 en stikstof. Meld u aan.

Lees verder

Laat je horen op het raadspreekuur!

Voorafgaand aan de raadsvergaderingen is er een raadspreekuur waar iedereen die dat wil zich kan aanmelden om in te spreken. Dat mag gaan over onderwerpen die op die avond op de agenda staan, maar ook over iets heel anders. De fractieleden van GroenLinks vinden het heel fijn als mensen daar hun verhaal komen doen. Zien we jou binnenkort bij het raadspreekuur?

 

Lees verder

Railterminal Gelderland

Tijdens de raadsvergadering van 4 februari stond de Railterminal Gelderland weer op de agenda. Deze keer naar aanleiding van de wens van de provincie en het college om de overeenkomst Knoop 38 van begin 2018 aan te passen.

Lees verder