Nieuws

Uitslag enquête buitenruimte; inwoners willen een groen Overbetuwe!

De gemeente Overbetuwe is bezig met het schrijven van een nieuw ‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’. In dit plan staat hoe de gemeente omgaat met de buitenruimte en wat de plannen zijn voor de komende 10 jaar. Om inwoners de kans te geven hierover mee te denken werd er (online) een enquête verspreid. Maar liefst 565 inwoners vulden de enquête in en de uitslag is helder; inwoners willen een groen Overbetuwe!

Lees verder

Woonwagenstandplaatsen stapje dichterbij

In Overbetuwe wordt hard gewerkt aan het organiseren van nieuwe woonwagenstandplaatsen. Voor deze specifieke groep moet passende woonruimte gevonden worden, onder andere naar aanleiding van verschillende juridische uitspraken. Nadat de raad in november 2018 een motie van D66 en GroenLinks Overbetuwe over dit onderwerp heeft aangenomen is het college aan de slag gegaan. Overbetuwe loopt met deze aanpak voorop in de regio.

Lees verder

Meer aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Op 29 mei heb ik deelgenomen aan een (uiteraard digitale) vergadering over het thema sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Aanwezig waren een aantal afgevaardigden van de PvdA en het landelijk zorgnetwerk van GroenLinks. Tijdens die vergadering is besloten om een apart netwerk te vormen wat zich als doel stelt dat binnen en buiten deze partijen meer aandacht komt voor dit onderwerp. We willen dat het zichtbaarder wordt hoeveel de sociaaleconomische omstandigheden van mensen invloed hebben op hun gezondheid.

Lees verder

Update van het bestuur

foto Leo Huizenga

Vrijdag 5 juni kwam het bestuur van GroenLinks Boven-Betuwe sinds het uitbreken van het Corona virus weer bijeen en wel fysiek. Normaal gesproken zitten we elke eerste vrijdag van de maand ’s avonds in De Wieken in Elst, maar nu was dat bij de voorzitter thuis.

Lees verder