Nieuws

GroenLinks stelt vragen over verkoop sociale huurwoningen

Overbetuwe kampt met een tekort aan sociale huurwoningen; mede daarom heeft de gemeenteraad op 6 november 2018 de motie van GroenLinks aangenomen om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren. Tegelijkertijd bereiken ons berichten dat er in onze gemeente nog steeds sociale huurwoningen worden verkocht. GroenLinks stelt daarom op 1 oktober tijdens het vragenuur voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering een aantal vragen hierover aan het college.

Lees verder

Schrapdagen bureaucratie jeugdzorg; geen eindeloze protocollen meer

Op 4 september vond de 2e landelijke schrapdag bureaucratie in de jeugdzorg plaats. De schrapdagen zijn een initiatief van oud-minister Rita Verdonk en worden gedragen door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Per regio zijn jeugdzorgwerkers bij elkaar geroepen om aan te geven welke bureaucratische regels goede jeugdzorg belemmeren en geschrapt zouden kunnen worden. Het doel van de tweede schrapdag was om de bevindingen van de eerste schrapdag in mei te delen met bestuurders, politici en beleidsambtenaren.

Lees verder

Beleidsvisie externe veiligheid en de RTG

De raad stond in de afgelopen raadsvergadering voor de keuze of we het externe veiligheidbeleid gingen oprekken zodat we iets kunnen zeggen over het RTG of dat we vasthouden aan het vastgestelde beleid, waarbinnen het RTG niet past. GroenLinks kiest voor dat laatste. Zo houden we de deur gesloten voor de komst van het RTG. De raad besliste met een nipte meerderheid anders.

Lees verder

Burgerparticipatie

De rekenkamercommissie presenteerde onlangs een rapport over burgerparticipatie in de gemeente Overbetuwe. De conclusie van het rapport is dat het daar niet best mee is gesteld. Er ontbreekt een visie op de wijze waarop inwoners betrokken worden bij voor hen belangrijke onderwerpen en de opgestelde regels getuigen van een bestuurscentristische aanpak.

Lees verder

Huis-aan-huis in de Prins Hendrikstraat, Elst

Op zaterdag 7 september gingen Mickel en Brigitta langs de deuren in de Prins Hendrikstraat in Elst. Zij gingen, namens de fractie, luisteren wat er speelt in de straat en dan met name hoe men aankijkt tegen groen in de wijk en de voorgenomen kap van een aantal grote bomen.

Lees verder