Nieuws

Motie GroenLinks; brief aan Minister voor meer geld voor het sociaal domein

Op dinsdag 4 februari diende GroenLinks samen met PvdA, D66 en CDA een motie in om minister De Jonge te vragen om meer geld voor het sociale domein. Er is namelijk een landelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling gekomen. De meldcode is succesvol en leidt tot meer meldingen en advies, alleen is er niet meer geld beschikbaar gekomen om de hierop aangepaste begroting van Veiligheid Thuis te kunnen betalen.

 

Lees verder

Overbetuwe weet niet of ze CO2-doelen haalt

Op 4 februari besprak de gemeenteraad het rapport van de gemeentelijke rekenkamer over het duurzaamheidsbeleid. GroenLinks heeft er samen met andere partijen op aangedrongen dat bij het evalueren van het duurzaamheidsbeleid nu eindelijk de cijfers over energiebesparing en duurzame energie beschikbaar zijn.

Lees verder

Startnotitie Regionale EnergieStrategie (RES)

Landelijk zijn afspraken gemaakt over het ‘van het gas af’ en over het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (energietransitie naar hernieuwbare/duurzame energie). Om dit te realiseren is rond het Klimaatakkoord afgesproken dat elke regio moet bedenken hoe ze dat gaan doen. De gemeente Overbetuwe doet mee in de RES Arnhem-Nijmegen.

Lees verder

Hoe herken je een GroenLinkser?

Hoe herken je een GroenLinkser? Die vraag houd mij bezig nu er bij het begin van een vergadering door één van de aanwezigen werd geroepen: “maar de vertegenwoordiger van GroenLinks is er nog niet”. Terwijl ik toch gewoon bij spreekster aan tafel zat en we zelfs geen onbekenden van elkaar zijn. Maar ik zag er volgens haar niet uit als een GroenLinkser, vandaar haar vergissing.

Lees verder