Nieuws

GroenLinks stelt opnieuw vragen over schone lucht en houtstook

Op 30 maart heeft GroenLinks vragen gesteld over de houding van de gemeente ten opzichte van het Schone Luchtakkoord en houtstook. Uit de antwoorden van blijkt dat het college het niet nodig vindt om extra maateregelen door te voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit terwijl omliggende gemeenten dit wel doen en de Overbetuwse lucht niet uitblinkt in kwaliteit. Daarnaast wil het college geen extra inspanningen verrichten ten aanzien van houtstook omdat er weinig klachten binnen komen. Vooral dat laatste was voor ons reden om extra vragen te stellen.

Lees verder

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over evaluatie Woonagenda 2020

Op 6 mei informeerde het college de gemeenteraad over de evaluatie van de Woonagenda 2020. In deze evaluatie wordt geconcludeerd dat het aantal woningen dat gepland stond redelijk gehaald is, maar dat het soort woningen dat is gebouwd niet goed overeenkomt met de behoefte die er was. Zo zijn er te weinig sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen gebouwd en teveel dure koopwoningen.

Lees verder

GroenLinks stelt opnieuw vragen over schone lucht en houtstook

Op 30 maart heeft GroenLinks vragen gesteld over de houding van de gemeente ten opzichte van het Schone Luchtakkoord en houtstook. Uit de antwoorden van blijkt dat het college het niet nodig vindt om extra maateregelen door te voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit terwijl omliggende gemeenten dit wel doen en de Overbetuwse lucht niet uitblinkt in kwaliteit. Daarnaast wil het college geen extra inspanningen verrichten ten aanzien van houtstook omdat er weinig klachten binnen komen. Vooral dat laatste was voor ons reden om extra vragen te stellen.

Lees verder

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over voortgang fietsagenda

Op 24 maart 2020 informeerde het college de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de fietsagenda. Hieruit bleek dat het college minder voortvarend te werk gaat dan bij het opstellen van de fietsagenda 2018 het geval leek. Het college wilde een aantal fietsknelpunten oplossen maar nu dreigt uitstel of zelfs afstel.

Lees verder